ĐÔNG VỀ RỒI ĐÓ EM…

 

Đọc tiếp

THÌ THẦM GIÓ ĐÔNG

Đọc tiếp

HẠT NẮNG MÙA ĐÔNG

 
Bài hát phổ từ bài thơ TẠI NẮNG MƯA NGÀY XƯA của bác sĩ, nhà thơ Nguyễn Thu Hà – Ha Thu tag lên tường nhà mình sáng nay…

Bài hát tự sự, thiết tha… đong đưa cùng gió đông… ‘Hình như có chút nhớ/ quay quắt đến dại khờ’

Toàn bộ lời ca của bài hát

Em đi tìm chốn cũ
Nơi ấy có lạnh đâu
Mà níu chân in dấu
Mùa Đông đang ở đâu?

Em lại về nơi cũ
Chỉ thấy hạt nắng rơi
Ai bỏ quên trên lá
Mùa Đông đang lạnh rồi?

Ngày xưa ngày xưa, tại cái nắng cái mưa
Lúc thừa lúc thiếu, mùa Đông ngã vào yêu
Ngày xưa ngày xưa, tại gió Đông đong đưa
Hết mưa rồi nắng, lỗi nhịp thừa tim rung

Em trở về ngày xưa
Tim rộn ràng đong đưa
Hạt nắng xanh vẫn ngủ
Mùa Đông trốn đi đâu?

 

TẠI NẮNG MƯA NGÀY XƯA

Em đi tìm chốn cũ
Nơi ấy có lạnh đâu
Mà níu chân in dấu
Mùa Đông đang ở đâu?

Em lại về nơi cũ
Chỉ thấy hạt nắng rơi
Ai bỏ quên trên lá
Mùa Đông đang lạnh rồi?

Em trở về ngày xưa
Thấy rộn ràng đong đưa
Hạt nắng xanh vẫn ngủ
Mùa Đông trốn đi đâu?

Ôi ngày xưa ngày xưa
Tại cái nắng cái mưa
Lúc thừa lúc lại thiếu
Mùa đông ngã vào yêu!

Ừ tại bởi ngày xưa
Tại gió Đông đong đưa
Trái tim mưa rồi nắng
Thích rung lỗi nhịp thừa!

Sg, ngái ngủ 2/12/2016

 

Em đi nắng khuất cuối chiều

Thời gian thơ Nguyễn Đức Hiển…

Bay ra Côn Đảo – Quỳnh Hợp

CHUYỆN TÌNH TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ

Đọc tiếp